Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2007

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het derde kwartaal opnieuw sterk gegroeid. De verschillen tussen de diverse branches blijven echter groot. De stemming onder de ondernemers blijft uiterst positief. De oordelen zijn nog altijd goed te noemen en in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers optimistisch. Dit optimisme is nu al bijna twee jaar aanwezig.

Forse omzetgroei houdt aan

In het derde kwartaal hebben de zakelijke dienstverleners opnieuw goede zaken gedaan. De omzet was 10 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2006. Het groeitempo lag hiermee op hetzelfde hoge niveau als in de voorgaande zeven kwartalen. In de uitzendbranche is de groei dit kwartaal iets afgevlakt. Desondanks hebben de uitzendbureaus nog steeds de hoogste omzetgroei in de zakelijke dienstverlening. Ook de juridische en economische dienstverleners en de computerservicebureaus hadden wederom hoge groeicijfers. De reclamebureaus hebben het derde kwartaal afgesloten met een geringe omzetdaling.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vacatures licht gedaald

Het aantal openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening is in het derde kwartaal, na zes kwartalen van toename, licht gedaald.  Desondanks waren er aan het einde van het derde kwartaal ruim 47 duizend vacante banen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2006 een stijging van bijna 2 duizend. Het aantal vacatures is in het derde kwartaal met 47 duizend nog steeds hoog. De juridische en economische dienstverleners en de architecten en ingenieurs zijn de branches waar de vraag naar nieuw personeel het grootst is. Bijna de helft van de openstaande vacatures komt voor rekening van deze bedrijven.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Positieve, maar licht afnemende oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening nog altijd zeer goed is. Naast de omzetgroei, zijn er volgens de ondernemers in het derde kwartaal van 2007 meer orders ontvangen dan een kwartaal eerder. Het oordeel over de orderontvangsten was nog altijd positief, maar is wel voor het tweede kwartaal op rij iets verslechterd. Volgens de ondernemers zijn de aan afnemers berekende afzetprijzen licht toegenomen in het derde kwartaal. De tevredenheid over het huidige economisch klimaat voor de onderneming was ondanks een lichte afname nog zeer hoog. De stemming onder de ondernemers bereikte in de loop van 2007 een hoogtepunt en is nu iets aan het afzwakken.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende omzet en toename personeelssterkte verwacht

Voor het vierde kwartaal van 2007 blijven de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen, maar ze zijn wel iets minder verwachtingsvol dan vorig kwartaal. Er wordt een verdere stijging van de orders voorzien. Per saldo denkt bijna 35 procent van de ondernemers meer orders te ontvangen. Ook voorzien ze de komende maanden een stijging van de afzetprijzen. De verwachting is dan ook dat de omzet verder zal toenemen in het vierde kwartaal. De ondernemers zijn zeer optimistisch over de toekomstige personeelssterkte: 29 procent verwacht een uitbreiding, terwijl slechts 5 procent een daling voorziet. Verder geeft 41 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een mogelijke belemmering is voor hun activiteiten.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.