Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2007

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het derde kwartaal met bijna 18 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2006. De groei kwam dit kwartaal weer lager uit dan voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers is aan het afzwakken.
Er is nog wel sprake van positieve oordelen en optimistische verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2007, maar het is wel minder positief dan voorgaande kwartalen.

Omzetgroei over hoogtepunt

De omzetgroei van de uitzendbranche vertoont sinds twee kwartalen een dalende lijn. In het eerste kwartaal van dit jaar bereikte de groei het hoogste niveau sinds lange tijd. Na zes kwartalen met groeicijfers van boven de 20 procent kwam de omzettoename dit kwartaal uit op 17,6 procent. Desondanks was de groei nog steeds stevig en leverde de uitzendbranche opnieuw de grootste bijdrage aan de omzetgroei in de zakelijke dienstverlening. Over de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam de totale omzetgroei uit op bijna 21 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2006. De seizoensgecorrigeerde omzetstijging ten opzichte van een kwartaal eerder is de laatste drie kwartalen steeds afgenomen en bedraagt voor het derde kwartaal 3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Stijging uitzenduren vlakt verder af

Ook het totale aantal uitzenduren groeide minder snel. Vanaf begin dit jaar liep de groei terug van bijna 17 procent in het eerste kwartaal tot 12 procent in het derde kwartaal. Vooral de toename van de uitzenduren (fase A) liep de afgelopen kwartalen flink terug. Dit is echter gebruikelijk na een langere periode van economische groei. Bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt stagneert de groei van het aantal uitzenduren omdat bedrijven eerder bereid zijn de uitzendcontracten om te zetten in vaste contracten. Dit komt ook tot uitdrukking in de groei van het aantal detacheringsuren (fase B+C) die groter is dan bij de uitzenduren. In het derde kwartaal nam het aantal gedetacheerde uren met 16 procent toe. Over de eerste drie kwartalen van dit jaar bekeken nam het aantal uitzenduren toe met 12 procent terwijl de detacheringsuren met ruim 18 procent toenamen.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Verslechtering van de oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche iets aan het verslechteren is. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het derde kwartaal 2007 nog wel meer orders dan in het tweede kwartaal. De tevredenheid over de orderontvangsten is echter behoorlijk afgenomen. In het derde kwartaal zijn volgens de ondernemers de afzetprijzen gestegen en is de personeelssterkte verder toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is nog altijd zeer positief. Het saldo van deze indicator is echter in een kwartaal tijd van een waarde van plus 70 teruggevallen naar plus 35.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Ondernemers minder optimistisch in hun verwachtingen

Voor het vierde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers nog steeds optimistisch in hun verwachtingen, maar wel minder dan voorgaande kwartalen. Per saldo verwacht 20 procent van de ondernemers een verdere stijging van de orders en opdrachten. Ook de afzetprijzen zullen naar verwachting verder stijgen. De ondernemers verwachten dan ook een stijgende omzet. 15 procent van de ondernemers verwacht een toename van de personeelssterkte komend kwartaal. Vorig kwartaal was dit nog 45 procent.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007

 Verwachting voor het vierde kwartaal 2007