Statistisch Bulletin no. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.