Monitor horeca derde kwartaal 2007

De omzet van de horeca is dit kwartaal, na een lange periode van flinke groei, minder sterk toegenomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2006 nam de omzet met 2,7 procent toe. De hotels en restaurants boekten de hoogste omzetgroei. De cafetaria’s en cafés daarentegen boekten door de natte zomer slechte resultaten. De prijzen in de horeca stegen met 3,2 procent, het volume van de omzet kwam 0,6 procent lager uit. Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2005 dat het volume is afgenomen.

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Prijsstijging in de horeca blijft hoog

De prijzen in de horeca zijn in het tweede kwartaal met 3,2 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2006. Na een lange periode waarin de horecaprijsontwikkeling in de pas liep met de algemene inflatie werden de verschillen de laatste kwartalen weer groter. Vooral in de cafetaria’s en cafés stegen de prijzen fors. De cafetaria’s zagen zich genoodzaakt de gestegen prijzen van aardappels en aardappelproducten door te berekenen aan hun klanten. De cafés werden vooral geconfronteerd met gestegen inkoopprijzen van bier.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzet opnieuw toegenomen bij hotels

De hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, hebben dit kwartaal bijna 5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode in 2006. De groei is nagenoeg hetzelfde als vorig kwartaal. Door het gunstige economische klimaat nemen de zakelijke bestedingen toe. Over de eerste drie kwartalen van 2007 nam de omzet met 7 procent toe met als positieve uitschieter het eerste kwartaal waarin de omzetgroei bijna 12 procent bedroeg.

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Ook hoge omzetgroei voor restaurants

Ook de restaurants kunnen terugkijken op een goed kwartaal. Samen met de hotels realiseerden de restaurants de hoogste omzetgroei. De omzet nam met 4,5 procent toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2006. De groei is wel lager dan voorgaand kwartaal. De prijzen stegen met 2,5 procent, de volumegroei kwam dit kwartaal uit op bijna 2 procent.

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Slechte zomer voor cafetaria’s

De cafetaria’s, inclusief snackbars, lunchrooms en fastfoodbedrijven, hebben een teleurstellend derde kwartaal achter de rug. Na twee kwartalen waarin de omzet meer dan 10 procent toenam bleef de omzetgroei nu beperkt tot 0,3 procent. Mede door de fors gestegen aardappelprijzen stegen de prijzen van de cafetaria’s met bijna 4 procent. Na vier kwartalen van stijgende verkopen daalde het omzetvolume dit kwartaal met 3,5 procent. Door de goede resultaten in de eerste helft van het jaar komt de gemiddelde volumegroei over de eerste drie kwartalen uit op ruim 3 procent.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetverlies voor cafés

In tegenstelling tot de overige branches in de horeca leden de cafés in het derde kwartaal een klein omzetverlies. De omzetdaling van 0,2 procent werd mede veroorzaakt door de natte zomer waardoor de terrassen vaak leeg bleven. De cafés kampen al langere tijd met tegenvallende resultaten. De omzet nam eerdere kwartalen wel toe, maar door de relatief hoge prijsstijgingen bleef de groei van het omzetvolume beperkt. In het derde kwartaal stegen de prijzen met 3,8 procent. Het omzetvolume daalde met bijna 4 procent naar het laagste niveau sinds begin 2004.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés