Leven in Nederland

Leeuwarden kent de laagste arbeidsparticipatie onder mannen, Laren is de meest vergrijsde gemeente en in de noordelijke gemeenten volgen de meeste leerlingen het MBO. Dit blijkt uit de publicatie ‘Leven in Nederland’. Mw. Dr. G. ter Horst, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vanmiddag het eerste exemplaar van deze gezamenlijke publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek in ontvangst genomen.

Laagste arbeidsparticipatie in Leeuwarden

De arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen, vooral door de toename van de participatie van vrouwen. De participatie van mannen is met 77 procent de afgelopen tien jaar gelijk gebleven. De arbeidsparticipatie van mannen ligt in de vier grote steden een paar procentpunten onder het landelijk gemiddelde. In Leeuwarden is de participatie van mannen met 66 procent echter het laagst.

Vergrijzing vooral in Limburg

Nederland vergrijst, maar doet dat niet gelijkmatig. De 15 gemeenten met het hoogste percentage 65-plussers liggen verspreid in 7 provincies. Noord-Holland en Gelderland scoren wat dat betreft het hoogst. Volgens de verwachtingen van het CBS en RPB horen van de 15 gemeenten die in 2006 de meeste 65-plussers herbergen, er in 2025 nog maar twee in deze top-15. De top-15 zal in 2025 vooral uit Limburgse gemeenten bestaan.

Deelname aan het MBO in het noorden het hoogst

Bijna tweederde van de 17-20-jarigen volgt het middelbaar beroepsonderwijs. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, met percentages die variëren van 30 tot ruim 90. De deelname is het grootst in het noorden en het laagst in de gemeenten in de randstad, vooral in de universiteitssteden.

Statistische uitkomsten gekoppeld aan essays

Voor het eerst zijn in een publicatie gemeentelijke statistieken gekoppeld aan essays over actuele, centrale thema’s binnen het lokaal bestuur. Hierdoor is een publicatie ontstaan die beoogt alle betrokkenen bij het lokaal bestuur in dit land te voorzien van nuttige informatie over ontwikkelingen in gemeenten. De publicatie wordt gecompleteerd met digitale gegevens die tot op het niveau van elke individuele gemeente inzicht bieden in ‘de stand van het land’. Thema’s als herindeling, vergrijzing, veiligheidsbeleid, wonen, wijken en buurten, participatie en de nieuwe financiële verhoudingen passeren de revue.

De publicatie ‘Leven in Nederland’ wordt ondersteund met tabellen met basisgegevens per gemeente. Deze zijn vanaf de websites van het CBS en de VNG te bekijken.

Den Haag, 29 november 2007