Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie realiseerde in september 2007 slechts iets meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De ontwikkeling van het omzetvolume per werkdag liet hetzelfde beeld zien. Verder was ook het volume van de gemiddelde dagproductie iets groter. De afzet- en verbruiksprijzen ten slotte waren hoger dan een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(september 2007 t.o.v. september 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Nauwelijks meer omzet

De omzetontwikkeling van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie in september 2007 week behoorlijk af van de voorgaande maanden. Tot september bedroeg de omzetgroei bijna elke maand ongeveer 10 procent of nog meer. In september werd echter slechts 1 procent meer omgezet dan in september 2006. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet groeide met slechts 1 procent. De terugval deed zich zowel voor op de binnenlandse als de buitenlandse markt. Hierbij viel de groei op de binnenlandse markt terug tot nul, terwijl die op de buitenlandse afnam tot ongeveer 6 procent.

De omzetgroei in het derde kwartaal van 2007 kwam uit op 8 procent, het volume van de omzet groeide met bijna 3 procent. De groei werd elk kwartaal in  2007 minder. Gemiddeld is over de eerste negen maanden 10 procent meer omgezet. Het volume van de gemiddelde dagomzet was bijna 6 procent groter.

Hogere prijzen

Net als in augustus waren de prijsontwikkelingen van grond- en hulpstoffen iets gematigder dan in de voorgaande maanden van 2007. Grond- en hulpstoffen uit het buitenland waren ruim 5 procent duurder dan in september 2006. De totale verbruiksprijs was bijna 4,5 procent hoger. Door de gestegen kosten van grond- en hulpstoffen werden aan de klanten ook hogere prijzen in rekening gebracht. Gemiddeld was de afzetprijs van producten uit deze branche bijna 5 procent hoger. De toename van de binnenlandse afzetprijs is wat groter dan die van de buitenlandse afzetprijs.

Iets meer productie

Na de topmaand juli viel de productiegroei in augustus sterk terug. In september was de groei weer wat minder. Ten opzichte van september 2006 nam het volume van de gemiddelde dagproductie met slechts bijna 1,5 procent toe. 

Door de uitzonderlijk goede julimaand was het productievolume per werkdag in het derde kwartaal nog ruim 3 procent groter dan in het derde kwartaal van 2006. In de eerste negen maanden was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 3,5 procent groter dan een jaar eerder. De groei werd vooral in januari en juli gerealiseerd.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het tweede kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde 1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met ruim 2 procent en over heel 2006 met ruim 1 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen