Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van oktober 2007 laat een verbeterd beeld zien in de papier- en grafische industrie. De orderontvangsten zijn in september flink toegenomen, maar de oordelen zijn daarentegen nauwelijks veranderd. Voor de komende periode zijn de ondernemers zeer optimistisch over de productie. Het algemene beeld in de branche kan als optimistisch worden omschreven.

Flink toegenomen orderontvangsten

De orderontvangsten zijn in september fors toegenomen ten opzichte van augustus. Deze toename is voornamelijk op de binnenlandse markt gerealiseerd. Het oordeel over de orderontvangsten is echter niet positiever. De ondernemers zijn wel iets positiever gestemd over hun orderpositie. De index van de orderpositie is nagenoeg onveranderd en komt uit op 96,7 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraad gereed is gelijk gebleven product. De stemming in deze branche blijft maandelijks wisselend.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Flinke toename productie verwacht

De ondernemers realiseerden naar eigen zeggen in september een hogere productie dan een maand eerder. Voor oktober tot en met december verwachten de ondernemers een flinke verdere toename van de productie. Verder voorzien ze een lichte stijging van de verkoopprijzen. De verwachting voor de personeelssterkte is verbeterd. De ondernemers voorzien per saldo een toename van de personeelssterkte.

Verwachting3 oktober tot en met december 2007

Verwachting voor oktober tot en met december 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Licht verslechterde buitenlandse concurrentiepositie

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat volgens de ondernemers in het derde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt iets is verbeterd. Op de buitenlandse markt, zowel binnen als buiten de EU, is deze iets verslechterd. De ondernemers verwachten voor het vierde kwartaal dan ook een lichte afname van de buitenlandse afzet. De bezettingsgraad is in het derde kwartaal gestegen naar 89,5. Het oordeel over de productiecapaciteit is dit kwartaal iets verbeterd.