Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

In augustus 2007 zijn zowel de omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie als het volume van de omzet toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Daarentegen was het volume van de gemiddelde dagproductie vrijwel gelijk aan dat van augustus 2006. Verder was de waarde van de orderontvangsten weer hoger. De afzet- en verbruiksprijzen waren ook hoger dan een jaar eerder, maar de prijsstijgingen waren minder groot. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het tweede kwartaal groter dan in hetzelfde kwartaal van 2006.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(augustus 2007 t.o.v. augustus 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzetgroei in augustus

De omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie was in augustus ruim 8 procent hoger dan een jaar eerder. Een kwart van deze toename is toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Het bijbehorende volume van de gemiddelde dagomzet was ruim 6 procent groter dan in augustus 2006. Op de binnenlandse markt waren de ontwikkelingen van de omzet en het omzetvolume per werkdag beduidend beter dan op de exportmarkten. In eigen land werd 13 procent meer omgezet. Het volume was 10 procent groter. Op de buitenlandse markten waren de groeicijfers respectievelijk bijna 6 en bijna 4 procent.

Waarde orderontvangst hoger

In juli herstelde de waarde van de orderontvangst al van de wat tegenvallende ontwikkeling in juni. Ook in augustus was de waarde van de ontvangen orders weer hoger dan een jaar eerder en wel bijna 3,5 procent.

Hogere prijzen

In juli waren de prijsstijgingen van grond- en hulpstoffen en van eindproducten voor het eerst sinds twaalf maanden wat minder sterk. In augustus 2007 zette deze tendens door en waren de prijsstijgingen zelfs nog iets kleiner. De importprijs was bijna 6 procent hoger en de totale verbruiksprijs ruim 4,5 procent. Mede door deze gestegen kosten van grond- en hulpstoffen hebben de producenten de prijzen van hun producten naar boven aangepast. Zo was de totale verkoopprijs gemiddeld ruim 2 procent hoger dan in augustus 2006. In Nederland waren de producten van deze branche bijna 3 procent duurder tegen ruim 1,5 procent op de buitenlandse markt.

Productie gelijk

In de loop van 2007 is de groei van het productievolume per werkdag maandelijks iets kleiner geworden. In augustus was de productie nagenoeg gelijk aan die van augustus 2006. Voor het eerst sinds april 2006 was er sprake van geen groei in de productie.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit minder hard

In het vierde kwartaal van 2006 en het eerste kwartaal van dit jaar draaide de metaal op volle toeren. In het vierde kwartaal van 2006 werd nog een record gebroken met een ruim 8 procent groter volume dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal werd deze groei nog eens overtroffen, met een bijna 9,5 procent groter volume. In het tweede kwartaal was de volumegroei met 3,5 procent meer bescheiden. Over heel 2006 kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde 3 procent groter uit.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen