Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2007

De zakelijke dienstverleners kunnen terugkijken op een heel goed tweede kwartaal. De omzet is opnieuw flink toegenomen. Wel was de omzetgroei iets lager dan in het voorgaande kwartaal. In hun verwachtingen voor het derde kwartaal zijn de ondernemers optimistisch. De stemming onder de ondernemers is nu al ruim een jaar opperbest.

Omzet opnieuw fors hoger

Opnieuw draaiden de zakelijke dienstverleners een heel goed kwartaal. De omzet was in het tweede kwartaal van 2007 bijna 11 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006. Net als het voorgaande kwartaal leverden de juridische en economische dienstverleners, de computerservicebureaus en de bedrijven in de keuring en controle een belangrijke bijdrage aan deze omzetgroei. De grootste groei in de zakelijke dienstverlening kwam echter ook dit kwartaal weer voor rekening van de uitzendbranche. De omzet van uitzend- en uitleenbedrijven was ruim 20 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006. In tegenstelling tot de overige branches in de zakelijke dienstverlening hebben de reclamebureaus het tweede kwartaal afgesloten met een omzetdaling.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Openstaande vacatures toegenomen

De vraag naar nieuw personeel in de zakelijke dienstverlening steeg in het tweede kwartaal van 2007 opnieuw. Het aantal ontstane vacatures bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 51 duizend. Omdat het steeds moeilijker wordt om de beschikbare vacatures opgevuld te krijgen loopt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal verder op. Aan het einde van het tweede kwartaal 2007 stonden 49 duizend vacatures open, bijna 4 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2006. Vooral bij de juridische en economische dienstverleners en bij de architecten en ingenieurs blijft het aantal openstaande vacatures erg hoog. Eind juni telden deze twee branches bijna de helft van alle openstaande vacatures.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Verdere toename orderontvangsten, zeer positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli bleek dat de stemming onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening nog altijd zeer goed is. Volgens de ondernemers zijn in het tweede kwartaal meer orders ontvangen dan een kwartaal eerder. Het oordeel over de orderontvangsten was ondanks een lichte daling nog altijd zeer positief. Volgens de ondernemers zijn de afzetprijzen licht toegenomen in het tweede kwartaal. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming was zeer positief te noemen en de stemming onder de ondernemers is in de loop van 2006 sterk verbeterd.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Stijgende omzet en toename personeelssterkte verwacht

Voor het derde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen, maar wel iets minder dan vorig kwartaal. Ze verwachten wel weer een verdere stijging van de orders. Per saldo denkt bijna 30 procent van de ondernemers meer orders te ontvangen. De verwachting is dan ook dat de omzet verder zal toenemen in het derde kwartaal. De ondernemers denken dat de afzetprijzen de komende maanden gaan stijgen. Ze zijn zeer optimistisch over de toekomstige personeelssterkte, 37 procent verwacht een uitbreiding, terwijl slechts 7 procent een daling voorziet. Al deze optimistische verwachtingen worden breed gedragen. Alleen de ondernemers in de reclamebranche zijn duidelijk een stuk minder positief, vooral over de toekomstige order- en omzetontwikkeling.

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten