Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2007

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven was in het tweede kwartaal ruim 20 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Hiermee ligt de omzetgroei al anderhalf jaar boven de 20 procent. De stemming onder de ondernemers blijft bijzonder positief. Er is sprake van zeer positieve oordelen en de verwachtingen voor het derde kwartaal van 2007 zijn opnieuw optimistisch.

Omzetstijging hoog, maar vlakt wat af

De omzetgroei van de uitzendbranche in het tweede kwartaal van 2007 was ruim 20 procent. Dit is het zesde kwartaal op rij waarin de omzet met meer dan 20 procent toeneemt. De omzetgroei van de uitzendbranche is al ruim twee jaar minstens twee keer zo hoog als voor de totale zakelijke dienstverlening. De seizoensgecorrigeerde omzetstijging ten opzichte van een kwartaal eerder is met bijna 4 procent echter op het laagste punt beland sinds het derde kwartaal van 2005. De exceptionele groei van de omzet in deze conjunctuurgevoelige branche lijkt dus langzaam wat af te vlakken. De uitzendomzet over het eerste half jaar van 2007 steeg tot slot met bijna 22 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2006.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Stijging uitzenduren minder fors

Het totale aantal uitzenduren was in het tweede kwartaal van dit jaar 15 procent hoger dan een jaar eerder. De groei van het aantal uitzenduren (fase A) is sinds het eerste kwartaal van 2006 aan het afvlakken. Toch nam het aantal fase A-uitzenduren nog met bijna 14 procent toe. Het aantal detacheringsuren (fase B+C) was in het tweede kwartaal ruim 18 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Dat betekende een lichte terugval in vergelijking met de twee voorgaande kwartalen waarin de groei uitkwam op 21 procent. Over de hele linie is het aantal detacheringsuren de afgelopen twee jaar echter bijzonder sterk gestegen en is de tendens sinds het tweede kwartaal 2006 duidelijk positiever dan voor de uitzenduren. Ten slotte bedroeg de stijging van het totaal aantal uitzenduren, inclusief de detacheringsuren, over het eerste half jaar van 2007 bijna 16 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2006.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Toenemende orderontvangsten en uiterst positieve oordelen

Uit de Conjunctuurtest van juli 2007 bleek dat de stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche zeer positief was. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het tweede kwartaal meer orders dan in het eerste kwartaal. Het oordeel over de orderontvangsten was in de voorgaande kwartalen zeer positief, maar is nu iets afgenomen. In het tweede kwartaal zijn volgens de ondernemers de afzetprijzen gestegen en is de personeelssterkte verder toegenomen. Een grote meerderheid van de ondernemers beoordeelde het huidige economisch klimaat voor de onderneming als goed. Het saldo van deze indicator is van - 60 begin 2004 opgeklommen naar bijna 70 in het tweede en derde kwartaal van 2007. De stemming onder de ondernemers in de uitzendbranche is vanaf eind 2005 weer overwegend positief.

Oordeelover orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Ondernemers zeer optimistisch in hun verwachtingen

De stemming onder ondernemers in de uitzendbranche over het derde kwartaal van 2007 is bijzonder positief te noemen. Bijna 80 procent van de ondernemers voorziet een verdere toename van de orders en opdrachten, slechts 6 procent verwacht een afname. Ook de afzetprijzen zullen naar verwachting verder toenemen. Een stijgende omzet ligt daarom in de lijn der verwachtingen. Per saldo verwacht 45 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het derde kwartaal. De ondernemers in deze bedrijfstak zijn duidelijk optimistischer dan de ondernemers in de overige branches van de dienstensector.

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten