Monitor computerbranche tweede kwartaal 2007

De omzet van de computerservicebedrijven was in het tweede kwartaal opnieuw fors hoger. Dit is het zesde kwartaal op rij dat de omzetgroei ruim 10 procent bedraagt. Na een lichte daling in het eerste kwartaal is ook de vraag naar personeel weer toegenomen. De stemming onder de ondernemers was zeer optimistisch. De ondernemers zijn dat eveneens in hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2007.

Omzet opnieuw fors gestegen

De computerbranche heeft het tweede kwartaal afgesloten met een omzetgroei van 12,6 procent. Hoewel de groei iets lager is dan in het voorgaande kwartaal blijft de vraag naar IT-diensten erg hoog. In het eerste halfjaar van 2007 is de omzetgroei uitgekomen op 13 procent. Hiermee doet de computerbranche het beter dan de zakelijke dienstverlening in zijn geheel. In het eerste halfjaar van 2007 realiseerden de computerservicebedrijven, samen met de uitzendbranche, het hoogste groeicijfer van de zakelijke dienstverleners.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar nieuw personeel toegenomen

Na een lichte afname in het eerste kwartaal was in het tweede kwartaal het aantal ontstane vacatures weer gelijk aan dat in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In totaal ontstonden 8 duizend nieuwe vacatures. De computerservicebedrijven hebben steeds meer moeite om geschikt personeel te vinden. Daardoor liep het aantal openstaande vacatures aan het eind van het tweede kwartaal verder op tot 9 400. Met uitzondering van het eerste kwartaal 2007 lag het aantal openstaande vacatures sinds begin 2006 telkens boven de 9 duizend. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zou op langere termijn de omzetgroei negatief kunnen beïnvloeden. Op dit moment is daar echter nog geen sprake van.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Toename orderontvangsten, positieve oordelen

Uit de Conjunctuurtest bleek dat de ondernemers in het tweede kwartaal van 2007 flink meer orders hebben ontvangen dan in het eerste kwartaal. Het oordeel over deze orderontvangsten was dan ook nog altijd zeer goed. Evenals de aan afnemers berekende prijzen is ook de personeelssterkte in het tweede kwartaal toegenomen. Het oordeel over het huidige economische klimaat voor de onderneming was dan ook zeer positief. De oordelen van de branche komen goed overeen met de oordelen in de gehele zakelijke dienstensector.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Hogere afzetprijzen en omzet verwacht

Voor het derde kwartaal zijn de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen. Ze voorzien een verdere stijging van de orders. Al is het aantal ondernemers dat dit verwacht lager dan vorig kwartaal. Ook verwachten ze hogere afzetprijzen. Hieruit volgt ook de verwachting van een verdere toename van de omzet. Per saldo verwacht 46 procent van de ondernemers een stijging van de toekomstige personeelssterkte.

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Verwachting voor het derde kwartaal 2007

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten