Statistisch Bulletin no. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.