Monitor horeca tweede kwartaal 2007

De omzet van de horeca is opnieuw flink toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2006 steeg de omzet met bijna 7 procent. Restaurants en cafetaria’s boekten de hoogste omzetgroei. Het omzetvolume van de horeca nam met 3,4 procent toe. De omzetgroei was wel lager dan voorgaand kwartaal.

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Prijsstijging iets afgevlakt

De prijzen in de horeca waren in het tweede kwartaal 3,1 procent hoger dan in dezelfde periode in 2006. De stijging was daarmee iets lager dan in het vorige kwartaal. Sinds 2006 ligt de prijsstijging in de horeca steeds hoger dan de algemene inflatie in Nederland. Doordat de algemene inflatie in het tweede kwartaal wel licht steeg ten opzichte van het eerste kwartaal, werd het verschil met de prijsontwikkeling in de horeca kleiner. De horeca had te maken met gestegen prijzen van onder meer alcoholhoudende dranken, vis en vooral aardappels en aardappelproducten.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzet hotels toegenomen

De hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, profiteerden opnieuw van het gunstige economische klimaat waardoor particuliere en zakelijke bestedingen toenamen. De omzet is met bijna 5 procent toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006. Vanaf eind 2004 nam de omzet elk kwartaal toe, met positieve uitschieters in het tweede kwartaal van 2006 en in het eerste kwartaal van dit jaar.

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Hoge omzetgroei restaurants

Ook de restaurants profiteerden opnieuw van de toenemende zakelijke en particuliere bestedingen. Samen met de cafetaria’s drukten de restaurants een grote stempel op de omzetgroei van de horeca. De verkopen namen met ruim 5 procent toe en de prijzen stegen met bijna 3 procent. Hierdoor nam de omzet toe met  8,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006.

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Cafetaria’s flink in de plus

De cafetaria’s, inclusief snackbars, lunchrooms en fastfoodbedrijven, behaalden het hoogste groeicijfer van alle onderscheiden branches in de horeca. De omzet nam met 10 procent toe ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De prijzen stegen meer dan gemiddeld in de horeca. De cafetaria’s moesten de gestegen prijzen van aardappelen en aardappelproducten doorberekenen aan hun klanten. Het volume van de verkopen nam desondanks met 6 procent toe in vergelijking met het tweede kwartaal van 2006. Dit is het vierde achtereenvolgende kwartaal waarin de verkopen zijn toegenomen.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Cafés doen het minder goed

In vergelijking met de overige branches in de horeca deden de cafés het een stuk minder goed. De omzet nam met 4 procent toe in vergelijking met het tweede kwartaal van 2006. De omzettoename bleef hiermee op hetzelfde niveau als de voorgaande kwartalen. De natte meimaand drukte het resultaat over het tweede kwartaal. De omzetgroei in het tweede kwartaal was bijna helemaal toe te schrijven aan de gestegen prijzen. De volumegroei bleef beperkt tot 0,5 procent.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca.