Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Hoewel de indexcijfers van de omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie over juni 2007 tot de hoogste ooit gemeten behoren, vallen de groeicijfers enigszins terug. Zowel in euro’s als volume heeft deze branche meer omgezet dan een jaar eerder, maar de groei wordt niet meer met twee cijfers geschreven. Daarentegen stabiliseerde het volume van de gemiddelde dagproductie zich nagenoeg op het niveau van juni 2006. En voor het eerst sinds de zomer van 2005 is de waarde van de orderontvangsten afgenomen. De afzet- en verbruiksprijzen waren wel hoger dan een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juni 2007 t.o.v. juni 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie  

Meer omzet in juni

Al een jaar wordt de omzetgroei van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nagenoeg elke maand met dubbele cijfers geschreven. In juni 2007 was de omzetgroei echter iets minder uitbundig. De omzet was ruim 8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor twee vijfde is deze omzettoename toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Het volume van de gemiddelde dagomzet, dat resteert na verrekening van de hogere afzetprijzen, was bijna 5 procent groter dan in juni 2006. Net als in mei waren de ontwikkelingen van de omzet en het omzetvolume per werkdag in Nederland beter dan die richting exportmarkten.

Met de eerste voorlopige resultaten van juni kwam de omzet in het tweede kwartaal 11 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal in 2006. In het eerste kwartaal was dit nog een plus van 17 procent. Voor het volume van de gemiddelde dagomzet gold eenzelfde beeld: in het tweede kwartaal wat minder hoge groeicijfers dan in het eerste trimester.

Sinds de zomer van 2006 behaalt de branche flink hoge omzetten en dito groeicijfers. In juni 2007 reikte de omzet bijna tot de hoogste waarde ooit in een maand gemeten. Omdat juni 2006 ook uitstekende omzetcijfers kende, bleef het groeicijfer van juni 2007 op juni 2006 ietwat achter bij die van de voorafgaande maanden.

Waarde orderontvangst blijft achter

De waarde van de ontvangen orders is in juni voor het eerst sinds de zomermaanden van 2005 lager dan in de overeenkomstige maand het jaar ervoor. De in juni 2007 ontvangen orders vertegenwoordigden een waarde die ruim 8 procent lager was dan in juni 2006. Hiermee komt de waarde van de orderontvangst in het tweede kwartaal van 2007 uit op nagenoeg gelijk niveau met het tweede kwartaal van 2006. Na zes kwartalen op rij met hogere orderontvangsten stagneert de groei dus in het tweede kwartaal van 2007.

Hogere prijzen

Ook in juni 2007 lagen de import- en de verbruiksprijzen weer boven het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. De importprijs was 11 procent hoger en de totale verbruiksprijs nam bijna 9 procent toe. Mede door de duurdere grond- en hulpstoffen die deze branche gebruikt, zijn de producten ook in prijs gestegen. Zo was de totale verkoopprijs gemiddeld bijna 3,5 procent hoger dan in juni 2006. Op de binnenlandse markt waren de producten 4,5 procent duurder tegen bijna 3 procent op de buitenlandse markt. Het geschetste beeld over juni geldt ook voor het gehele tweede kwartaal van 2007.

Productie nagenoeg gelijk

In de loop van 2007 is de groei van het productievolume per werkdag elke maand iets kleiner geworden. In juni 2007 was er nauwelijks meer sprake van groei. Het volume van de gemiddelde dagproductie was vrijwel gelijk aan dat van juni het jaar ervoor. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog bijna 10 procent, maar in het tweede kwartaal is deze teruggevallen naar bijna 3 procent ten opzichte van het overeenkomstige trimester in 2006.

Recordgroei volume bruto toegevoegde waarde

Al twee kwartalen draait de metaal op volle toeren. In het vierde kwartaal van 2006 werd nog een record gebroken met een ruim 8 procent groter volume dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal werd deze groei nog eens overtroffen met een bijna 9,5 procent groter volume. Het niveau van de bruto toegevoegde waarde is nooit zo groot geweest als in het eerste kwartaal van 2007. Over heel 2006 bekeken, kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde dan ook 3 procent groter uit.

Omzet, productie en prijzen (juni 2004–juni 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (juni 2004–juni 2007)