Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 5 (2004)