Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 2 (2001)