Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 1 (2001)