Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie blijft ook in mei 2007 nog op stoom. Zowel in euro’s als volume heeft deze branche weer behoorlijk meer omgezet dan een jaar eerder. Daarnaast was het volume van de gemiddelde dagproductie eveneens groter. Ook de afzetprijzen en verbruiksprijzen zijn weer gestegen. Verder nam de waarde van de orderontvangsten enigszins toe. Het volume van de bruto toegevoegde waarde piekte in het eerste kwartaal van 2007 naar een recordhoogte.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(mei 2007 t.o.v. mei 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Meer omzet in mei

Al een jaar wordt de omzetgroei van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nagenoeg elke maand met dubbele cijfers geschreven. In mei 2007 lukte dit echter net niet. De omzet was iets minder dan 10 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Mei telt in 2007 echter een werkdag minder dan in 2006. De hogere afzetprijzen droegen wel enigermate bij aan de omzettoename. Na verrekening van de effecten van verschil in werkdagen en de hogere afzetprijzen resteert een volume van de gemiddelde dagomzet dat 11 procent groter was dan in mei 2006. Opmerkelijk genoeg waren de ontwikkelingen van de omzet en het omzetvolume per werkdag in het binnenland hierbij nog beter dan die in het buitenland.

Waarde orderontvangst gering hoger

De waarde van de ontvangen orders is in mei slechts 1 procent hoger uitgekomen dan in mei 2006. Dit groeicijfer is, met uitzondering van september 2006, het laagste sinds de zomermaanden van 2005.

Prijzen ook omhoog

Ook in mei 2007 lagen de import- en de verbruiksprijzen weer boven het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. De importprijs was 11 procent hoger en de totale verbruiksprijs nam ruim 9 procent toe. Mede onder invloed van de gestegen kosten van grond- en hulpstoffen zijn de producten van deze branche ook duurder geworden. Zo was de totale verkoopprijs gemiddeld ruim 3 procent hoger dan in mei 2006. Op de binnenlandse markt waren de producten ruim 4,5 procent duurder tegen ruim 2 procent op de buitenlandse markt.

Meer productie

In mei 2007 was het volume van de gemiddelde dagproductie 3 procent groter dan dat van mei het jaar ervoor. Wel is de groei van het productievolume per werkdag in de loop van 2007 elke maand iets kleiner geworden.

Recordgroei volume bruto toegevoegde waarde

Al twee kwartalen draait de metaal op volle toeren. In het vierde kwartaal van 2006 werd nog een record gebroken met een ruim 8 procent groter volume dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal werd deze groei nog eens overtroffen met een bijna 9,5 procent groter volume. Het niveau van de bruto toegevoegde waarde is nooit zo groot geweest als in het eerste kwartaal van 2007. Over heel 2006 bekeken, kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde dan ook 3 procent groter uit.

Omzet, productie en prijzen (mei 2004–mei 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (mei 2004–mei 2007)