Realisaties: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De hout-, bouwmaterialen- en overige industrie stond in mei 2007 nog steeds stevig in de steigers. De positieve trend van de eerste vier maanden van 2007 werd, weliswaar in iets mindere mate, voortgezet. Zo werd meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarnaast was het volume van de gemiddelde dagomzet groter, net zoals het volume van de gemiddelde dagproductie. Verder waren de afzet- en verbruiksprijzen eveneens hoger dan in mei 2006. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2007 groter dan hetzelfde kwartaal van 2006.

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie
(mei 2007 t.o.v. mei 2006)

Ontwikkeling omzet, prijzen en productie

Hogere omzet in mei

In mei 2007 was de omzet van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De omzet kwam bijna 7 procent hoger uit dan in mei 2006. Twee tegengestelde ontwikkelingen hebben de omzet van mei beïnvloed. Hogere afzetprijzen hadden een positief effect op de omzet, maar het aantal werkdagen was echter een minder dan in mei 2006. Dit had een negatief effect. Het omzetvolume per werkdag, dat resulteert na verrekening van het prijs- en werkdageffect, was ruim 6 procent groter.

Prijzen blijven stijgen

Net als in de voorgaande maanden van 2007 waren ook in mei de grond- en hulpstoffen die deze branche uit het buitenland betrekt zo’n 9 procent duurder dan in mei 2006. De totale verbruiksprijs van grond- en hulpstoffen uit buiten- én binnenland was weer ruim 7 procent hoger. De hogere verbruiksprijs heeft prijsopdrijvend effect op de producten van deze branche. De gemiddelde afzetprijs van producten uit deze branche was namelijk ruim 5 procent hoger. De toename van bijna 6 procent van de binnenlandse afzetprijs is wat groter dan die van 4,5 procent van de buitenlandse afzetprijs.

Meer productie

Ten opzichte van mei 2006 is het volume van de gemiddelde dagproductie van de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie in mei 2007 met 2,5 procent toegenomen. Dit is lager dan in de vier voorafgaande maanden werd gemeten. Over de eerste vier maanden van 2007 komt de groei gemiddeld uit op een plus van bijna 4,5 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het eerste kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde ruim 2 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2006. Over heel 2006 kwam de bruto toegevoegde waarde uit op een groei van ruim 1 procent.

Omzet, productie en prijzen (mei 2004 – mei 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (mei 2004 – mei 2007)