Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie glanst ook in april 2007. Zowel in euro’s als volume heeft deze branche weer flink meer omgezet dan een jaar eerder. Daarnaast was het volume van de gemiddelde dagproductie eveneens behoorlijk groter. De afzetprijzen en verbruiksprijzen waren al weer hoger. Ook de waarde van de orderontvangst was hoger dan in april 2006. Het volume van de bruto toegevoegde waarde piekte in het eerste kwartaal van 2007 naar een recordhoogte.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2007 t.o.v. april 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Dikke omzetplus in april

Al een jaar wordt de omzetgroei van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nagenoeg elke maand met dubbele cijfers geschreven. In april 2007 was de omzet 17 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Wel droegen hogere afzetprijzen enigermate bij aan de omzettoename. Na verrekening van die hogere afzetprijzen resteert een volume van de gemiddelde dagomzet dat 13 procent groter was dan in april 2006. De ontwikkelingen van de omzet en het omzetvolume per werkdag naar het buitenland waren hierbij nog beter dan die aan het binnenland.

Waarde orderontvangst hoger

De waarde van de ontvangen orders is in april bijna 7 procent hoger uitgekomen dan in april 2006. Dit groeicijfer is iets lager dan het gemiddelde van de eerste drie maanden van 2007.

Prijzen weer hoger

Ook in april 2007 lagen de import- en de verbruiksprijzen weer boven het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. De importprijs was 11 procent hoger en de totale verbruiksprijs nam bijna 9 procent toe. De gestegen kosten van grond- en hulpstoffen leidden tot duurdere producten. Zo was de totale verkoopprijs gemiddeld 3 procent hoger dan in april 2006. Op de binnenlandse markt werden de producten ruim 4,5 procent duurder en op de buitenlandse markt ruim 2 procent.

Meer productie

In april 2007 was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 9 procent groter dan dat van april het jaar ervoor. Met dit groeicijfer is het productievolume per werkdag iets lager dan gemiddeld in het eerste kwartaal.

Recordgroei volume bruto toegevoegde waarde

Al twee kwartalen draait de metaal op volle toeren. In het vierde kwartaal van 2006 werd nog een record gebroken met een ruim 8 procent groter volume dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal werd deze groei nog eens overtroffen met een bijna 9,5 procent groter volume. Het niveau van de bruto toegevoegde waarde is nooit zo groot geweest als in het eerste kwartaal van 2007. Over heel 2006 bekeken, kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde dan ook 3 procent groter uit.

Omzet, productie en prijzen (april 2004–april 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2004–april 2007)