Monitor reclamebranche eerste kwartaal 2007

De omzet van de reclamebureaus is in het eerste kwartaal van 2007 licht gedaald. De stemming van de ondernemers is echter aan het verbeteren. Zo zijn de oordelen iets positiever, en zijn de verwachtingen voor komend kwartaal optimistischer.

Omzet daalt

De omzet van reclamebureaus nam in het eerste kwartaal van 2007 met 1 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over het hele jaar 2006 bleef de omzet van reclamebureaus ongeveer gelijk. De reclamebranche is de enige branche in de zakelijke dienstverlening zonder omzetgroei in het eerste kwartaal van 2007. In 2005 groeide de omzet in de reclamebranche nog met ruim 4 procent en was daarmee een van de snelst groeiende branches in de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verdere toename orderontvangsten, positieve oordelen

Uit de Conjunctuurtest van april 2007 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de reclamebranche aan het verbeteren is. De ondernemers ontvingen in het eerste kwartaal van 2007 meer orders dan in het vierde kwartaal van 2006. Het oordeel over deze orderontvangsten is licht positief. De berekende afzetprijzen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De personeelssterkte is toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is wel verslechterd, maar is nog wel positief te noemen.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) oordeel: saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt

Optimistischere verwachtingen

Voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de ondernemers optimistischer in hun verwachtingen dan vorig kwartaal. Per saldo zijn de ondernemers die een toename van de orders en omzet verwachten in de meerderheid. Vorig kwartaal waren er nog meer pessimisten dan optimisten. Verder voorzien de ondernemers gelijkblijvende afzetprijzen. Het aantal ondernemers dat een stijging verwacht van de toekomstige personeelssterkte is licht gestegen ten opzichte van vorig kwartaal, 15 procent van de ondernemers verwacht de personeelssterkte in het tweede kwartaal uit te breiden. Er zijn geen ondernemers meer die een daling verwachten. De verwachtingen van de reclamebranche zijn wel duidelijk minder optimistisch dan de verwachtingen in de gehele zakelijke dienstensector.

Verwachting 2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel "Overige zakelijke dienstverlening; kwartaalontwikkelingen"

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de “verwachtingen” van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.