Monitor juridische en economische diensten eerste kwartaal 2007

De omzet van de juridische en economische dienstverleners is in het eerste kwartaal met ruim 9 procent toegenomen. De hoge groei kwam nagenoeg geheel voor rekening van de economische dienstverleners. De stemming onder de ondernemers is uiterst positief te noemen en de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2007 zijn zeer optimistisch.

Omzet flink toegenomen

De omzet van de juridische en economische dienstverleners kwam in het eerste kwartaal van 2007 opnieuw fors hoger uit. De omzet nam met ruim 9 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder. De vorige twee kwartalen lag de omzettoename ook al op dit hoge niveau. De omzetstijging blijft wel onder het gemiddelde van de hele zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Groei vooral veroorzaakt door economische dienstverleners

De economische dienstverleners behaalden in het eerste kwartaal een omzetgroei van 11 procent. Hiermee zaten ze rond het gemiddelde van de hele zakelijke dienstverlening. Ze deden het een stuk beter dan de juridische dienstverleners die het eerste kwartaal te kampen hadden met een dalende omzetgroei. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2006, waarin de omzet met ruim 11 procent toenam, bleef de omzetgroei van de juridische dienstverleners dit jaar beperkt tot 3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verdere toename orderontvangsten, iets positievere oordelen

Uit de Conjunctuurtest van april blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de economische dienstverlening verder is verbeterd. De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het eerste kwartaal 2007 meer orders dan in het vierde kwartaal 2006. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook nog iets positiever. Ook de afzetprijzen zijn licht toegenomen. De personeelsterkte is eveneens licht toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verder verbeterd en is zeer positief te noemen.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) oordeel: saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt

Stijgende afzetprijzen en omzet verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2007 zijn de ondernemers zeer optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een verdere stijging van de orders voorzien. Ook wordt een toename van de omzet verwacht. Verder verwacht per saldo een meerderheid van de ondernemers een verdere stijging van de toekomstige personeelssterkte. De optimistische ondernemers zijn nu veruit in de meerderheid. De verwachtingen van de branche komen goed overeen met de verwachtingen in de gehele zakelijke dienstensector.

Verwachting2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel "Overige zakelijke dienstverlening; kwartaalontwikkelingen"

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel "Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de “verwachtingen” van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.