Monitor computerbranche eerste kwartaal 2007

De computerservicebedrijven hebben het eerste kwartaal afgesloten met een omzettoename van bijna 13 procent. Ondanks de toegenomen bedrijvigheid is de vraag naar nieuw personeel licht afgenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2006. De stemming onder de ondernemers is uiterst positief. Zo zijn de ondernemers in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal zeer optimistisch.

Omzetgroei opnieuw hoog

De omzet in de computerbranche is in het eerste kwartaal van 2007 opnieuw fors toegenomen. Door de economische groei investeren bedrijven weer in nieuwe IT en voeren uitgesteld onderhoud uit aan bestaande systemen. De omzet nam met 12,7 procent toe, de hoogste groei sinds 2001. Hiermee doet de computerbranche het beter dan de zakelijke dienstverlening in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar nieuw personeel stabiliseert

In het eerste kwartaal van 2007 ontstonden 7 duizend vacatures. De vraag naar nieuw personeel is daarmee de afgelopen kwartalen stabiel gebleven. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar is er wel een daling met 2 duizend. Ook het aantal openstaande vacatures is in vergelijking met het laatste kwartaal van 2006 licht gedaald. Desondanks telde de computerbranche aan het eind van het eerste kwartaal bijna 9 duizend openstaande vacatures.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Toename orderontvangsten, iets minder positief oordeel

Uit de Conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers naar eigen zeggen in het eerste kwartaal van 2007 meer orders ontvingen dan in het vierde kwartaal van 2006. Het oordeel over deze orderontvangsten is dan ook goed. Ook de aan afnemers berekende prijzen zijn in dat kwartaal toegenomen. De personeelsterkte is eveneens licht toegenomen. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is verder verbeterd en is dan ook zeer positief.

Oordeel1 over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

1) oordeel: saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt

Hogere afzetprijzen en omzet verwacht

De ondernemers zijn voor het tweede kwartaal van 2007 optimistisch. Er wordt een verdere stijging van het aantal orders en afzetprijzen verwacht en dus ook een stijging van de omzet.  Een grote meerderheid van de ondernemers verwacht een stijging van de personeelssterkte. Door 42 procent van de ondernemers wordt een tekort aan arbeidskrachten echter als mogelijke productiebelemmering ervaren.

Verwachting 2 voor het tweede kwartaal 2007

Verwachting voor het tweede kwartaal 2007

2) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel  “Computerbranche; kwartaalontwikkelingen

Meer informatie over de vacatureontwikkeling staat in de StatLinetabel “Vacatures; totaal"

Meer informatie over de conjunctuur staat in de StatLinetabellen over het "oordeel" en de "verwachtingen"  van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening.