Statistisch Bulletin no. 22

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.