Statistisch Bulletin no. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen, Internationale handel.