Industriebeeld: Optimisme producenten kan niet op

In mei kwam het vertrouwen van ondernemers in de industrie uit op 8,9. Dit is 1,9 procentpunt hoger dan in april. Daarmee benaderde de stemming onder de ondernemers het topniveau van oktober vorig jaar weer. Toen stond de index van het producentenvertrouwen op 9,0.

In maart 2007 heeft de Nederlandse industrie 6 procent meer omgezet dan in maart 2006. In de eerste drie maanden van 2007 werd 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie was in maart 6 procent hoger dan in maart 2006. De groei van de industriële productie is na mei 2000 niet eerder zo hoog geweest als in februari en maart 2007.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in de industrie in het eerste kwartaal van 2007 met 4,9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Opnieuw sterke productiegroei

Alle branches in de industrie produceerden in maart meer dan in maart 2006. In de metaalindustrie was de toename het grootst, met ruim 8 procent. Ook de textielindustrie produceerde in maart duidelijk boven het gemiddelde van de industrie.

Ondernemers verwachten productiegroei

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers in mei duidelijk positiever dan in april. Zo denken per saldo meer ondernemers de productie op te voeren. Uit realisatiecijfers van de productie bleek dat de industrie in het eerste kwartaal al een topproductie draaide. Het oordeel over de orderpositie en de voorraad gereed product verbeterde in mei licht.

Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was bijna gelijk aan het aantal dat een vermindering ziet. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) is nagenoeg gelijk gebleven en kwam uit op 112,1. Tot slot waren de ondernemers in de industrie in mei positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Een duidelijke meerderheid rekende op een stijging van de personeelsomvang.

Omzet loopt verder op

De omzet in maart 2007 werd negatief beïnvloed doordat deze maand een werkdag minder telde dan in 2006. Het negatieve effect hiervan bedraagt ongeveer 2,5 procent. Net als in voorgaande maanden kan de toename van de omzet grotendeels worden toegeschreven aan een grotere afzet. De invloed van de licht gestegen afzetprijzen was bescheiden.

In alle branches van de industrie werd meer omgezet. De metaalindustrie kende met 12 procent de sterkste omzettoename. Al acht maanden achtereen groeit de omzet van de metaal met dubbele cijfers. Ook de hout- en bouwmaterialenindustrie realiseerde in maart een stevige omzetgroei.

Voor het eerst in een jaar tijd overtrof de toename van de binnenlandse omzet die van de buitenlandse. De binnenlandse omzet was 7 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl de omzettoename op de buitenlandse markt in maart 5 procent bedroeg.

Industrie groeit verder in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2007 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 4,9 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2006. Een dergelijke productiegroei is sinds 2000 niet meer voorgekomen. Vooral de metaalindustrie draaide erg goed. In 2006 kwam de groei van het volume van de bruto toegevoegde waarde in de industrie uit op 2,1 procent.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2007 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de bouwnijverheid en de industrie waren belangrijke pijlers van de economische groei. In heel 2006 groeide de Nederlandse economie met 2,9 procent.