Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

Voor de textiel-, kleding- en lederindustrie is 2007 goed begonnen. Er werd meer omgezet dan in januari 2006, zowel in euro’s als in eenheden product. Ook de waarde van de orderontvangsten was hoger en er werd meer geproduceerd. De prijsstijgingen bleven beperkt. Na een aantal moeilijke jaren maakt de branche nu betere tijden door.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(januari 2007 t.o.v. januari 2006)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Hogere omzet in januari

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in januari 2007 bijna 3,5 procent meer omgezet dan in januari 2006. Vooral op de binnenlandse markt werden goede zaken gedaan. De omzet was daar 8,5 procent hoger. Op de exportmarkt werd daarentegen ruim 1 procent minder omzet geboekt.

De hogere omzet was voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de hogere afzetprijzen. Na verrekening van het prijseffect bleek het volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume) ruim 1 procent groter dan in januari 2006. Voor de binnenlandse markt was dit volume bijna 7 procent groter, terwijl het voor de buitenlandse markt ruim 2,5 procent kleiner was.

Ook meer orders ontvangen

In januari 2007 was de waarde van de ontvangen orders 9 procent hoger dan in de eerste maand in 2006. Daarmee lijkt de positieve ontwikkeling van de orderontvangsten door te zetten. In 2006 lag de waarde van de ontvangen orders 6 procent hoger dan in 2005.

Alweer hogere prijzen

Sinds september 2004 lag de afzetprijs elke maand hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. In januari 2007 was de afzetprijs ook weer hoger en wel ruim 1,5 procent. Voor binnen- en buitenlandse klanten stegen de prijzen in dezelfde mate. Ook de verbruiksprijs lag 1,5 procent hoger.

Productievolume weer groter

Het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) van de textiel-, kleding- en lederindustrie was in januari 2007 ruim 6 procent groter dan in de eerste maand van 2006. Al driekwart jaar op rij was dit volume groter dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In 2006 was het volume voor het eerst sinds 2000 groter dan in het voorgaande jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw groter

In het derde kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 6 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. Het is al het vierde opeenvolgende kwartaal met een groter volume van de bruto toegevoegde waarde dan het vergelijkbare kwartaal van het jaar daarvoor. Over het hele jaar 2005 was dit volume nog bijna 4,5 procent kleiner dan in 2004.

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–januari 2007)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2004–januari 2007)