De arbeidsmarkt- en inkomenspositie van moeders met jonge kinderen in 2004

In deze tabellenset wordt de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar in 2004 vergeleken met de positie van moeders met jonge kinderen. De resultaten zijn verbijzonderd naar het aantal uren dat vrouwen werken en naar het al dan niet hebben van een WW- of AO-uitkering. De uitkomsten worden verder uitgesplitst naar leeftijd, herkomstgroepering, opleidingsniveau en de hoogte van de inkomsten uit arbeid.