Statistisch Bulletin no. 8

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Financiële en zakelijke diensten, Inkomen en bestedingen, Prijzen.