Aantal landbouwbedrijven duikt onder de 80 duizend

Het aantal landbouwbedrijven is in 2006 voor het eerst onder de 80 duizend uitgekomen. In de periode april 2005 – april 2006 verdwenen 2 duizend bedrijven. Tussen 2000 en 2006 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 18 duizend verminderd. Hiermee verminderde het aantal boerenbedrijven met ruim 8 per dag. Dit is een daling van bijna 20 procent in een tijdsbestek van zes jaar.
De oppervlakte cultuurgrond neemt licht af. Mede hierdoor is de gemiddelde oppervlakte van een landbouwbedrijf toegenomen. In 2006 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een landbouwbedrijf 24 hectare. Dit is 4 hectare meer dan in 2000.

Landbouwbedrijven en oppervlakte landbouwgrond

landbouwbedrijven en oppervlakte grond