Overschot-1

In de 'sectorbalansen' wordt 'overschot-1' berekend als het verlies van mineralen op basis van een balans voor de gehele land- en tuinbouw. In de berekening worden de aanvoer van mineralen (invoer kracht- en ruwvoer, voorraadmutaties plantaardige producten, kunstmest, depositie, overige aanvoer) en de afvoer van mineralen (dierlijke producten, hondenvoer e.a., export mengvoer, plantaardige producten en export mest) met elkaar verdisconteerd.

In de stroomschema's van respectievelijk stikstof, fosfor en kalium in de landbouw worden de genoemde aan- en afvoerposten en 'overschot-1' met elkaar in verband gebracht.