Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2006

Omzet uitzendbranche opnieuw flink hoger

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal van 2006 met 3 procent toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit is het zesde kwartaal op rij dat de seizoengecorrigeerde omzet hoger is in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2005 nam de omzet met bijna 20 procent toe. Over de eerste drie kwartalen van 2006 realiseerden de uitzenders een omzetgroei van gemiddeld 21 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Omzet seizoengecorrigeerd,
ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (%)

Omzet seizoengecorrigeerd

Vooral stijging uren fase B en C

Ten opzichte van het tweede kwartaal namen de seizoengecorrigeerde uitzenduren in het derde kwartaal van 2006 met bijna 2 procent toe. De groei bij de uitzenduren fase A lag met 1,2 procent onder de gemiddelde groei van de uitzenduren. De uitzenduren fase B en C daarentegen namen met ruim 3 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder. Door de aanhoudende vraag naar personeel kregen steeds meer uitzendkrachten een regulier dienstverband bij de uitzendorganisatie. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2005 stegen de uitzenduren met ruim 13 procent. De stijging van het aantal uitzenduren fase B en C kwam voor deze periode uit op 14,3 procent terwijl voor fase A de toename net onder de 13 procent bleef.

Uren naar fase

Uren naar fase

Aanhoudende banengroei

In het derde kwartaal van 2006 waren er 110 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2005, een toename van 1,5 procent. Veruit de meeste banen (91 duizend) kwamen er bij in de zakelijke dienstverlening. Een belangrijk deel daarvan zijn uitzendbanen.

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel “Ontwikkeling omzet per kwartaal: uitzendbranche”

Meer informatie over de uitzenduren staat in de StatLinetabel “Ontwikkeling uitzenduren per kwartaal: uitzendbranche”