Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over de conjunctuur en prijzen.