Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie was in juli 2006 zowel in euro’s als in hoeveelheid product groter dan in juli van het jaar ervoor. Ook de waarde van ontvangen orders en de prijzen waren hoger. En daarbij was ook het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) groter.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2006 t.o.v. juli 2005)

Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Meer omzet

De omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie was in juli van dit jaar bijna 8 procent hoger dan in juli 2005. Op de buitenlandse markten werd zelfs ruim 9 procent meer omgezet, terwijl de omzet in eigen land ruim 5 procent hoger was. Na verrekening van de hogere afzetprijzen resulteerde een volume van de gemiddelde dagomzet dat ruim 3,5 procent groter was dan in juli 2005. Dat de branche meer producten verkocht, is te danken aan de buitenlandse afzetmarkt. Daar was het omzetvolume bijna 6 procent groter. Tegelijkertijd bleef het volume op de binnenlandse markt nagenoeg gelijk aan dat in juli 2005.

Waarde orderontvangsten hoger

In juli 2006 lag de waarde van de orderontvangsten 21 procent boven de waarde van de in juli 2005 ontvangen orders. Voor de eerste zeven maanden van 2006 lag de waarde van de ontvangen orders 18 procent hoger dan in dezelfde periode van 2005. Dat is fors in vergelijking met de krappe 2 procent toename die voor het jaar 2005 in de boeken is gegaan.

Hogere prijzen

Al sinds september 2005 vertoont de verbruiksprijs een licht stijgende trend. Ook in juli 2006 waren de kosten voor verbruikte grond- en hulpstoffen weer hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar, en wel ruim 7 procent. De hogere kosten voor grond- en hulpstoffen zijn niet volledig doorberekend in de afzetprijs. Deze lag in juli dit jaar bijna 4 procent hoger dan in juli 2005.

Productievolume groter

In juli 2006 was het volume van de gemiddelde dagproductie 5 procent groter dan in dezelfde maand in 2005. Maar juli heeft wel de laagste productie in het huidige kalenderjaar. De lagere productie in juli is van structurele aard vanwege de vakantieperiode.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was 1,5 procent groter in het tweede kwartaal van 2006 dan in het tweede kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal was dit met krap 0,5 procent nog wat minder. De twee daaraan voorafgaande kwartalen kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde nog uit in de min. Over heel 2005 bekeken, was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 1,5 procent kleiner.

Omzet, productie en prijzen (juli 2003–juli 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (juli 2003–juli 2006)