Producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer wordt samengesteld uit de antwoorden van drie van de twaalf vragen uit de maandelijkse conjunctuurtest: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.