Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie kwam in juni van dit jaar een stuk hoger uit dan in juni van 2005. Ook het tweede kwartaal werd met een duidelijke plus afgesloten. Met name de ontwikkelingen op de buitenlandse afzetmarkt hadden een gunstige invloed op de omzet. Het omzetvolume in het tweede kwartaal steeg ook, maar iets minder dan de omzet zelf. De waarde van ontvangen orders zit flink in de lift. Prijzen en de productie bleven stabiel.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juni 2006 t.o.v. juni 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Duidelijke groei omzetvolume

De omzet van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie lag in juni van dit jaar 13 procent boven de omzet van juni 2005. Door positieve resultaten in de daaraan voorafgaande maand kon het tweede kwartaal worden afgesloten met een omzettoename van 10 procent. Na correctie voor de invloed van prijsveranderingen en verschillen in aantal werkdagen, bleek dat het omzetvolume in het tweede kwartaal met 9 procent iets minder is toegenomen.

Vooral de ontwikkelingen op de buitenlandse afzetmarkt hadden een gunstige invloed op de groei. Daar was het omzetvolume in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 13 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2005 ten opzichte van een krappe 3 procent op de binnenlandse markt.

De toename van het omzetvolume voltrok zich in alle onderliggende bedrijfstakken in de branche maar met grote onderlinge verschillen. De omzetvolumegroei was het grootst in de machine- en apparatenindustrie en de transportmiddelenindustrie. Deze hebben het tweede kwartaal afgesloten met volumetoenames van respectievelijk 14 en13 procent. Daarna volgden de basismetaalindustrie en de metaalproductenindustrie met stijgingen van 6,5 procent. De metaalproductenindustrie vergrootte haar omzetvolume met krap 3 procent.

Waarde orderontvangsten opnieuw hoger

De waarde van de orderontvangsten lag in juni 2006 ruim 25 procent boven de waarde van orders in juni 2005. De waarde van de orderontvangsten vertoont nu drie kwartalen een stijgende trend. Het laatste kwartaal van 2005 is afgesloten met een waardestijging van de orderontvangsten van 11 procent. Het eerste kwartaal van 2006 bedroeg de waardestijging 15 en het tweede kwartaal 20 procent.

Verbruiksprijs in juni niet verder gestegen

Mede onder invloed van gestegen importprijzen, waren de kosten voor verbruikte grond- en hulpstoffen (de verbruiksprijs) in juni van dit jaar bijna 5,5 procent hoger dan in juni 2005. Over het hele tweede kwartaal beschouwd was de kostenstijging vrijwel hetzelfde. Al sinds september 2005 vertoont de verbruiksprijs een licht stijgende trend.

De hogere kosten voor grond- en hulpstoffen zijn niet volledig doorberekend in de afzetprijs. Deze lag in juni dit jaar een krappe 3 procent hoger dan in juni van 2005. Dat verschil is vrijwel hetzelfde als in april en mei van dit jaar.

Productie stabiel

In juni 2006 was het volume van de gemiddelde dagproductie ruim 3 procent groter dan in juni 2005. Hetzelfde beeld was te zien in mei 2006. Door een kleinere productie in april werd het tweede kwartaal dit jaar afgesloten met een gemiddelde productietoename van krap 2 procent ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal in 2005.

Lichte groei van volume bruto toegevoegde waarde

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2006 krap 0,5 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2005. De twee daaraan voorafgaande kwartalen kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde nog uit in de min. Over heel 2005 bekeken, was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 1,5 procent kleiner.

Omzet, productie en prijzen (juni 2003–juni 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (juni 2003–juni 2006)