De bruikbaarheid van de Nederlandse Prodcom- en energiestatistieken

Dit rapport is een openbare samenvatting van een vertrouwelijke projectrapportage over de bruikbaarheid van Nederlandse Prodcom- en energiestatistieken voor de berekening van CO2-emissies en energiebesparing in de chemische industrie.