Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in mei 2006 meer omgezet dan in mei vorig jaar, maar er werden minder goederen verkocht. De verbruiksprijs en de afzetprijs waren in mei, mede door de hogere prijs van ruwe olie, hoger dan in mei 2005. De waarde van de orderontvangsten en de gemiddelde dagproductie (productievolume) namen eveneens toe. In het eerste kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde groter dan in hetzelfde kwartaal van 2005.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(mei 2006 t.o.v. mei 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet weer hoger

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in mei 19 procent hoger dan in mei 2005. Twee extra werkdagen en hogere afzetprijzen hebben de omzet positief beïnvloed. Verrekening van het werkdag- en prijseffect resulteert in een ruim 7 procent kleiner volume van de gemiddelde dagomzet (omzetvolume). In eigen land daalde het omzetvolume met bijna 5 procent en ook op de exportmarkten nam het omzetvolume met bijna 9 procent af. Het kleinere omzetvolume is vrijwel geheel toe te schrijven aan de resultaten van de aardolie-industrie. In mei was in deze bedrijfstak het omzetvolume 21 procent kleiner. In het binnenland was in de aardolie-industrie het omzetvolume 15 procent kleiner en in het buitenland 25 procent kleiner.

Hogere orderontvangsten in de chemische industrie

In mei 2006 was de waarde van de ontvangen orders in de chemische industrie 13 procent hoger dan in mei vorig jaar. Al bijna tweeëneenhalf jaar is de waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van 2006 nam de waarde van de orderontvangsten met 15 procent toe in vergelijking met dezelfde periode van 2005.

Weer hogere prijzen

De olieprijs is sinds begin 2004 fors gestegen. Er is nog nooit zo veel voor een vat North Sea Brent betaald als in mei 2006. Mede daardoor lagen de verbruiksprijzen in mei ruim 25 procent boven die van mei 2005. In de aardolie-industrie waren de kosten van grond- en hulpstoffen (verbruiksprijs) zelfs 40 procent hoger, maar in de chemische industrie en in de rubber- en kunststofindustrie was de toename van de verbruiksprijzen veel minder groot. Door de sterke stijging van de verbruiksprijzen waren in de gehele branche de afzetprijzen 16 procent hoger. Van de onderliggende bedrijfstakken namen de afzetprijzen in de aardolie-industrie het meest toe en wel met 30 procent. In de chemische industrie en in de rubber- en kunststofindustrie stegen de prijzen minder sterk.

Meer productie in mei

In mei 2006 was het productievolume van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie bijna 1,5 procent groter dan in mei 2005. Vooral in de chemie nam de productie met bijna 7 procent aanzienlijk toe.

Bruto toegevoegde waarde groter in het eerste kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het eerste kwartaal van 2006 bijna 5 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2005. Het jaar 2005 werd afgesloten met een volume dat nagenoeg gelijk was aan dat van 2004.

Omzet, productie en prijzen (mei 2003–mei 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (mei 2003–mei 2006)