Monitor horeca eerste kwartaal 2006

Omzetvolume horeca opnieuw hoger

De horeca heeft het in het eerste kwartaal van 2006 opnieuw goed gedaan. Met een omzetgroei van 3,8 procent heeft de horeca de opgaande lijn vanaf begin 2005 weliswaar niet kunnen continueren, maar het eerste kwartaal was erg koud en nat en Pasen viel dit jaar niet in maart. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen nam het volume van de omzet met 2,1 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Sinds 2001 was er nog elk kwartaal sprake van volumedalingen. Met volumestijgingen in vier opeenvolgende kwartalen lijkt de horeca definitief de goede weg van meer verkopen te zijn ingeslagen.

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Horecaprijsontwikkeling stabiel

In het eerste kwartaal van 2006 stegen de prijzen in de horeca met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijzen zijn de laatste vijf kwartalen redelijk stabiel gebleven. De prijsontwikkeling hield in 2005 gelijke tred met de algemene inflatie in Nederland. Terwijl de algemene inflatie in het eerste kwartaal zo’n half procentpunt lager uitkwam bleef de prijsontwikkeling in de horeca op hetzelfde niveau als in 2005. Vooral specifieke horecaproducten als vlees, vis en groenten werden in het eerste kwartaal duurder.

Prijsontwikkeling 1e kwartaal 2001 – 1e kwartaal 2006

Prijsontwikkeling 1e kwartaal 2001 – 1e kwartaal 2006

Hoogste omzetgroei bij hotels

Van alle onderscheiden branches hebben de hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, in het eerste kwartaal de hoogste omzetgroei gerealiseerd. Hun omzet lag bijna 5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2005. Vooral maart had een groot aandeel in de omzetontwikkeling van de hotels over het gehele kwartaal. De laatste drie kwartalen was de omzettoename telkens hoger dan 4 procent.

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Ook hoge omzetgroei bij restaurants

Ook de restaurants deden goede zaken in het eerste kwartaal. De omzet nam met 4,1 procent toe. De prijzen bij de restaurants lagen in het eerste kwartaal gemiddeld 1,5 procent hoger. Per saldo kwam het omzetvolume 2,5 procent hoger uit dan in dezelfde periode in 2005.

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Bescheiden omzetgroei cafetaria’s

Met een omzetgroei van 2,3 procent deden de cafetaria’s het minder goed dan de overige branches in de horeca. Rekening houdend met prijsstijgingen bleef de groei van het omzetvolume beperkt tot 0,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005. In 2005 bleef de omzetgroei ook al achter in vergelijking met de andere branches in de horeca. Terwijl de hotels, restaurants en cafés al in de tweede helft van 2004 een omzetgroei boekten duurde het tot het derde kwartaal van 2005 voordat de cafetaria’s weer positieve groeicijfers schreven.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Cafés vooral in februari in de plus

De omzet van de cafés is 3,8 procent hoger uitgekomen in het eerste kwartaal van 2006 dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Vooral de omzettoename van bijna 6 procent in de carnavalsmaand februari heeft bijgedragen aan deze groei. De prijzen bij de cafés zijn in het eerste kwartaal gemiddeld met 2,1 procent toegenomen. Rekening houdend met deze prijsstijging namen de bestedingen in de cafés met 1,7 procent toe.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés