Waterschappen minder tekort in 2004

Het vorderingensaldo van de waterschappen is in 2004 met 25 miljoen euro verbeterd. Het blijft echter een tekort, van 225 miljoen euro. De waterschappen kampen al jaren met een tekort. Was er in 2001 slechts een tekort van 55 miljoen euro, de jaren daarna bereikte het tekort met 250 miljoen euro in 2003 een dieptepunt.