Industriebeeld: producentenvertrouwen lager

De ondernemers blijven ook in mei positief gestemd. Wel zijn ze een stuk minder optimistisch dan in april. Het producentenvertrouwen daalde van 6,1 in april naar 3,3 in mei. Het producentenvertrouwen is terug op het niveau van rond de jaarwisseling.

De industrie heeft in maart 11 procent meer omgezet dan in maart 2005. Al twee jaar lang is de omzet hoger dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. De hogere omzet is voor een belangrijk deel het gevolg van hogere afzetprijzen. De productie was in maart, gecorrigeerd voor het werkdagpatroon, 2,3 procent meer dan in maart 2005. Dit was de tweede toename op rij dit jaar.

Na drie kwartalen van stilstand, is in de industrie het volume van de bruto toegevoegde waarde in het eerste kwartaal van 2006 met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Ondernemers minder positief over toekomstige productie

Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. In mei waren de ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte productie in de komende drie maanden. Daarnaast zijn de industriële producenten iets minder tevreden over de voorraad gereed product dan vorige maand. Het oordeel over de orderpositie blijft onveranderd zeer positief.

Producenten verwachten hogere prijzen

In mei verwacht 14 procent van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 6 procent lagere prijzen verwacht. Dit beeld wijkt nauwelijks af van dat van de twee voorgaande maanden.

Stabilisatie van de werkgelegenheid verwacht

De ondernemers verwachten nog geen uitbreiding van de werkgelegenheid. Ongeveer 13 procent wil het aantal personeelsleden verminderen, terwijl 9 procent verwacht de personeelsomvang de komende drie maanden uit te breiden.

Omzet vooral door afzetprijzen hoger

De toename van de omzet in maart kwam voor ongeveer de helft door de hogere afzetprijzen. Daarnaast telde maart dit jaar een werkdag meer. Het effect hiervan is zo’n 1 procent. Op de buitenlandse markt werd 12 procent meer omgezet, op de binnenlandse markt bijna 10 procent.

Herstel van industriële productie

Na correctie voor seizoeninvloeden en werkdageffecten was de industriële productie in de periode februari-maart 2006 gelijk aan die van december 2005-januari 2006. Daarmee heeft de industrie het herstel van de productie van de laatste maanden vastgehouden.

Weer groei in de industrie

In het eerste kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 1,5 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2005. Over geheel 2005 lag het volume van de bruto toegevoegde waarde 0,5 procent onder dat van 2004.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2006 gegroeid. Het Bruto Binnenlands Product was 2,9 procent (BBP) hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in ruim vijf jaar. Aan de groei van het BBP is vooral bijgedragen door de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Ook de investeringen trokken aan. Over geheel 2005 groeide het BBP met 1,1 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen