Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

De Conjunctuurtest van april 2006 laat een verbeterd beeld zien in de textiel-, kleding- en lederindustrie. Er werden aanzienlijk meer orders ontvangen, wat leidde tot flink meer optimisme onder de ondernemers. Voor de nabije toekomst verwachten ze een lichte toename van de productie.

Fors meer orders, stemming over breed front verbeterd

Van februari op maart 2006 ontvingen de ondernemers flink meer orders, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt. De ontevredenheid over de orderontvangsten en orderpositie nam sterk af. De laatste jaren is de stemming niet meer zo positief geweest. De index van de orderpositie steeg en kwam uit op 82,7 (juli 2000=100). De voorraadpositie is naar eigen zeggen verbeterd.

Bezettingsgraad daalt verder

De bezettingsgraad is het afgelopen kwartaal opnieuw iets gedaald en kwam uit op 77,1. Hiermee bereikte de bezettingsgraad, uitgedrukt in percentage van de productiecapaciteit, het laagste niveau in dertien jaar. Ongeveer één op de zes ondernemers zag de productie in het eerste kwartaal belemmerd worden, meestal door te weinig vraag. De concurrentiepositie bleef gelijk, zowel in binnen- als buitenland.

Lichte toename productie verwacht

De ondernemers verwachten in de komende maanden een lichte toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met gelijkblijvende afzetprijzen. Ook de buitenlandse afzet zal naar verwachting ongeveer gelijk blijven.

Stabilisatie werkgelegenheid van korte duur

De ondernemers in de textiel-, kleding- en lederindustrie verwachten in de komende maanden per saldo een afname van het personeelsbestand. De stabilisatie van vorige maand houdt hiermee niet aan. Toen werd voor het eerst sinds lange tijd geen daling van de werkgelegenheid voorzien.

Verwachting voor april tot en met juni 2006,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor april tot en met juni 2006