Ondernemers industrie en zakelijke dienstverlening blijven optimistisch

Het producentenvertrouwen in de industrie is in april 2006 uitgekomen op 6,1. Daarmee zijn de industriële ondernemers ongeveer even optimistisch als in maart. Ze zijn positiever over hun orderpositie dan in maart, maar iets minder tevreden over de toekomstige productie en voorraad gereed product. De ondernemers verwachten geen verdere daling van de werkgelegenheid in de industrie. De bezettingsgraad in de industrie is licht gestegen.

In de zakelijke dienstverlening zijn de ondernemers alsmaar positiever over de toekomstige omzet en orders. Bijna de helft wil ook meer personeel in dienst nemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondernemers opnieuw positiever over hun orderpositie

Het producentenvertrouwen in de industrie is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

Het producentenvertrouwen in de industrie is in april 0,2 punt hoger dan in maart. Het is de vierde maand op rij dat het producentenvertrouwen toeneemt. Het vertrouwen van de industriële ondernemers heeft de hoogste stand bereikt sinds november 2000.

Industrie verwacht stabilisatie werkgelegenheid

Van de ondernemers in de industrie wil 13 procent in de komende drie maanden zijn personeelsbestand reduceren, terwijl 12 procent verwacht de personeelsomvang te vergroten. Daarmee is naar het oordeel van de ondernemers een einde gekomen aan de daling van de werkgelegenheid in de industrie. Sinds mei 2001 is het percentage ondernemers dat meer personeel wil niet meer zo hoog geweest.

Voor de komende drie maanden verwacht 16 procent van de ondernemers de verkoopprijzen te verhogen, terwijl 8 procent de prijzen verwacht te verlagen. De producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen verwachten per saldo hogere prijzen. In de consumptiegoederenindustrie zijn er daarentegen iets meer ondernemers die lagere prijzen verwachten dan ondernemers die hogere prijzen verwachten.  

Bezettingsgraad industrie iets gestegen

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de Nederlandse industrie is in april 82,1 procent. Dit is 0,7 procent hoger dan in januari. De bezettingsgraad is gestegen bij de producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen. Van de ondernemers ondervindt 19 procent belemmeringen bij de productie. Onvoldoende vraag is net als in voorgaande kwartalen de belangrijkste oorzaak. Volgens de ondernemers in de industrie is hun concurrentiepositie licht verbeterd. Zij verwachten meer omzet te halen in het buitenland.

Zakelijke dienstverleners steeds positiever over orders en omzet

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten ook in het tweede kwartaal van 2006 meer orders en een hogere omzet. Per saldo is het percentage optimisten verder toegenomen en heeft de hoogste stand sinds april 1998 bereikt. Het optimisme geldt in alle drie de onderzochte sectoren van de zakelijke dienstverlening: de computerservicebureaus, de leasebedrijven en de branche ”overige zakelijke dienstverlening” zoals de uitzendbranche, reclamebureaus, schoonmaakbranche, ingenieursbureaus en accountants– en administratiekantoren.

Bijna helft van de dienstverleners wil meer personeel

Ongeveer 42 procent van de zakelijke dienstverleners wil in het tweede kwartaal van 2006 meer mensen in dienst nemen, terwijl maar 5 procent verwacht de personeelsomvang in te krimpen. De zakelijke dienstverleners zijn na juli 1998 niet meer zo positief geweest over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. Ook in de afgelopen vijf kwartalen verwachtten zij hun personeelsomvang in het kwartaal daarop uit te breiden. Later bleken ze dit ook daadwerkelijk te hebben gedaan.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.