Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in februari 2006 meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet was groter dan in februari 2005. Het volume van de gemiddelde dagproductie was daarentegen vrijwel gelijk aan dat van een jaar eerder. De waarde van de binnengehaalde orders was hoger dan in februari 2005. Ook de afzetprijzen en de verbruiksprijzen waren hoger. Na een minder tweede en derde kwartaal was ook in het vierde kwartaal van 2005 het volume van de bruto toegevoegde waarde kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(februari 2006 t.o.v. februari 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Meer omzet in februari

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in februari 2006 bijna 4 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De helft van deze omzettoename valt toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De andere helft komt door meer omzetvolume. Het positieve resultaat kwam vooral tot stand door de exportactiviteiten van deze branche. De buitenlandse omzet was zowel in euro’s als in volume hoger. Zo werd bijna 6 procent meer omgezet op de buitenlandse markt, terwijl het omzetvolume 4 procent groter was. Op de binnenlandse markt waren de resultaten minder goed. Want hoewel de omzet nog bijna 1 procentje hoger was, vertoonde het omzetvolume een krimp van bijna 1,5 procent.

Ook meer orders

De waarde van de orderontvangsten was in februari 4 procent hoger dan in februari 2005. Ten opzichte van de orderontvangst in de drie daaraan voorafgaande maanden valt dat wat tegen. In die drie maanden werd namelijk een plus met dubbele cijfers genoteerd.

Prijzen hoger

Het niveau van de verbruiksprijs lag ruim 3,5 procent boven dat van februari 2005. Al een maand of zeven schommelt de verbruiksprijs rond een plus van 3 à 4 procent. De prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen is iets minder gestegen. Die waren voor de producenten 3 procent duurder dan in februari 2005. De afzetprijs was in februari 2006 gemiddeld bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Binnenlandse afnemers moesten bijna 2,5 procent meer betalen voor de producten van deze branche. Aan klanten uit het buitenland werden gemiddeld ruim 1,5 procent hogere prijzen berekend dan een jaar eerder.

Productie gelijk

In februari 2006 was het volume van de gemiddelde dagproductie vrijwel gelijk aan dat van februari het jaar ervoor. Dit is inmiddels de tiende maand op rij waarin de productie niet hoger is dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Alleen in februari 2006 en december 2005 bleef de productie nagenoeg gelijk; in de overige acht maanden was de productie telkens lager.

Volume bruto toegevoegde waarde ook in het vierde kwartaal kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is in het vierde kwartaal van 2005 ruim 3,5 procent lager uitgekomen dan in het vierde kwartaal van 2004. Het is al het derde opeenvolgende kwartaal dat het volume van de bruto toegevoegde waarde uitkwam in de min. Over heel 2005 bezien, was het volume van de bruto toegevoegde waarde 2 procent kleiner. Over het hele jaar 2004 was het volume van de bruto toegevoegde waarde nog ruim 2,5 procent groter dan in 2003.

Omzet, productie en prijzen (januari 2003–februari 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (januari 2003–februari 2006)