Positief jaar 2005 voor meeste branches Bouwnijverheid

Stedebouw & Architectuur, nummer 4, april 2006