Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in december 2005 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet was kleiner, net als het volume van de gemiddelde dagproductie. Daarentegen vertegenwoordigden de ontvangen orders meer waarde dan in december 2004. Naast de hogere afzetprijzen waren ook de verbruiksprijzen hoger.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2005 t.o.v. december 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Minder omzet in december, …

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft In december 2005 ruim 7 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Wel kende december 2005 een ander werkdagpatroon dan december het jaar daarvoor, wat de omzetontwikkeling negatief beïnvloedde. Daar tegenover hadden de hogere afzetprijzen juist een positief effect op de omzet. Als deze effecten worden verrekend, dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet bijna 1,5 procent kleiner was dan in december 2004. Vooral de buitenlandse omzet viel tegen. De omzet was ruim 10 procent lager en het omzetvolume vertoonde een krimp van 4 procent. Ook de binnenlandse omzet was lager, maar hier was het omzetvolume 3 procent groter. In het vierde kwartaal van 2005 werd zowel in euro’s als in volume iets minder omgezet dan in het laatste kwartaal van 2004. Hiermee is een eind gekomen aan een reeks van zeven kwartalen met positieve groeicijfers. Over heel 2005 steeg de omzet met ruim 4 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het volume van de gemiddelde dagomzet was iets meer dan 1 procent groter. Deze groei werd volledig behaald op de buitenlandse markt. De buitenlandse omzet steeg met bijna 7 procent bij een volumegroei van bijna 4,5 procent. De omzet op de binnenlandse markt bleef vrijwel gelijk, terwijl het volume hier met 3,5 procent afnam.

…maar wel meer orders

In december 2005 was de waarde van de orderontvangsten 10 procent hoger dan een jaar eerder. Hiermee wordt het beeld van de drie daaraan voorafgaande maanden voortgezet. In het vierde kwartaal was de waarde van de ontvangen orders 11 procent hoger dan in het laatste kwartaal van 2004. Na twee kwartalen met lagere orderontvangsten is het tij in het vierde kwartaal weer gekeerd.

Prijzen hoger

Het niveau van de verbruiksprijs lag in december 4 procent boven dat van december 2004. Hiermee schommelt de verbruiksprijs in de laatste zes maanden van 2005 rond een plus van 3 à 4 procent. Geïmporteerde grond- en hulpstoffen waren voor de fabrikanten ruim 3 procent duurder dan in december 2004. De afzetprijs was in december 2005 gemiddeld ruim 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. In de vijf maanden daarvoor lag dit percentage tussen de 2 en 2,5 procent. Aan binnenlandse afnemers werden in december 2005 ruim 3 procent hogere prijzen berekend. Exportproducten waren toen bijna 2,5 procent duurder dan in december 2004.

Minder productie

In december 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 1 procent kleiner dan dat van december het jaar ervoor. Dit is de achtste maand op rij waarin de productie lager was dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Net als in het tweede kwartaal en in het derde kwartaal was het volume van de gemiddelde dagproductie ook in het vierde kwartaal weer lager dan een jaar eerder. Deze drie kwartalen met een afname volgden op vijf kwartalen waarin de productie telkens groter was dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Over geheel 2005 is de productie 1 procent gedaald ten opzichte van 2004.

Volume bruto toegevoegde waarde lager

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is 4,0 procent lager uitgekomen in het derde kwartaal van 2005 dan in het derde kwartaal van 2004. Hiermee wordt het licht positieve resultaat van het eerste halfjaar meer dan volledig teniet gedaan. In de eerste twee kwartalen was het volume van de bruto toegevoegde waarde nog 0,5 procent groter. Maar over de eerste negen maanden van 2005 bezien, was het volume van de bruto toegevoegde waarde 1 procent lager. In het hele jaar 2004 was het volume van de bruto toegevoegde waarde nog ruim 2,5 procent groter dan in 2003.

Omzet, productie en prijzen (december 2002–december 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (december 2002–december 2005)