Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in november 2005 meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit kwam mede door hogere afzetprijzen, maar ook het volume van de gemiddelde dagomzet was groter. Daarentegen was het volume van de gemiddelde dagproductie echter kleiner. De ontvangen orders vertegenwoordigden flink meer waarde dan in november 2004. Naast de hogere afzetprijzen waren ook de verbruiksprijzen hoger. Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in het derde kwartaal van 2005 lager uitgekomen dan in het derde kwartaal van 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(november 2005 t.o.v. november 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Hogere omzet in november

In november 2005 heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie ruim 3,5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Hogere afzetprijzen hebben de omzet positief beïnvloed. Als dit prijseffect wordt verrekend, dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet ruim 1 procent groter was dan in november 2004.

Ook in november 2005 is de ontwikkeling van de buitenlandse omzet weer beter dan die van de binnenlandse omzet. Dat is al bijna twee jaar het geval. In november 2005 was de omzet op de buitenlandse markt bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder. Het hierbij behorende volume van de gemiddelde dagomzet was bijna 6 procent groter.

De binnenlandse omzet vertoonde echter een ander beeld. In Nederland werd juist ruim 2 procent minder omgezet. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet in het binnenland nam af en wel met 5 procent.

Flink meer orders in november

De waarde van de orderontvangsten in november 2005 was 18 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in oktober en september was de waarde van de ontvangen orders al hoger dan een jaar daarvoor. Dit in tegenstelling tot de drie daaraan voorafgaande maanden toen de orderontvangsten juist lager waren.

Op kwartaalbasis vertoont de waarde van de orderontvangst in 2005 een neergaande tendens. Zo was er in het eerste kwartaal een lichte toename van ruim 2 procent, maar in het tweede kwartaal juist een afname van ruim 2,5 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2004. In het derde kwartaal bedroeg de afname 3 procent. Met de positieve resultaten in oktober en november lijkt het tij in het vierde kwartaal te keren.

Prijzen hoger

Het niveau van de verbruiksprijs lag in november bijna 3,5 procent boven dat van november 2004. Hiermee schommelt de verbruiksprijs voor de vierde maand op rij rond een plus van 3,5 procent. Geïmporteerde grond- en hulpstoffen kostten de producenten ruim 2,5 procent meer dan in november 2004.

De afzetprijs was in november 2005 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Aan binnenlandse afnemers werden gemiddeld ruim 3 procent hogere prijzen berekend. Exportproducten waren ruim 2 procent duurder dan in november 2004.

Minder productie

In november 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie 1 procent kleiner dan dat van november het jaar ervoor. Dit is de zevende maand op rij waarin de productie lager was dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. In het tweede kwartaal en in het derde kwartaal was het volume van de gemiddelde dagproductie ook al iets lager dan een jaar eerder. Deze twee kwartalen met een afname volgden op vijf kwartalen waarin de productie telkens groter was dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde lager

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is 4,0 procent lager uitgekomen in het derde kwartaal van 2005 dan in het derde kwartaal van 2004. Hiermee wordt het licht positieve resultaat van het eerste halfjaar meer dan volledig teniet gedaan. In de eerste twee kwartalen was het volume van de bruto toegevoegde waarde nog 0,5 procent groter. Maar over de eerste negen maanden van 2005 bezien, was het volume van de bruto toegevoegde waarde 1 procent lager. In het hele jaar 2004 was het volume van de bruto toegevoegde waarde nog ruim 2,5 procent groter dan in 2003.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002–november 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002–november 2005)