Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

In oktober heeft de aardolie-, chemische- rubber- en kunststofindustrie een hogere omzet gerealiseerd dan in oktober 2004. Deze omzetgroei houdt nu al negentien maanden aan. De waarde van de orderontvangst was eveneens hoger dan een jaar eerder. De groei van omzet en orders is vooral toe te schrijven aan het effect van de gestegen prijzen voor ruwe olie. Ook het volume van de gemiddelde dagproductie was in oktober hoger dan de overeenkomstige maand een jaar eerder. Het volume van de bruto toegevoegde waarde groeide in het derde kwartaal van 2005.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2005 t.o.v. oktober 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet stijgt fors in oktober

In oktober was de omzet 17 procent hoger dan in oktober 2004. Vooral op de Nederlandse markt werd aanzienlijk meer omzet geboekt. Daar was de groei zelfs 30 procent. Aan buitenlandse afnemers werd 11 procent meer verkocht.

Het volume van de gemiddelde dagomzet geeft een ander en reëler beeld van de verkoopontwikkelingen dan de omzet. Met dit omzetvolume wordt het omzetcijfer gecorrigeerd door het prijseffect te verrekenen. Dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet in oktober bijna 4 procent groter was dan dezelfde maand een jaar eerder. De toename van de omzet komt uitsluitend door positieve omzetresultaten binnen onze landsgrenzen. In oktober 2005 was de gemiddelde dagomzet in het binnenland 16 procent groter, terwijl het omzetvolume op de exportmarkten bijna 2,5 procent kleiner was. Ook in elk van de drie onderliggende bedrijfstakken was het volume van de gemiddelde dagomzet groter dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Vooral in de aardolie-industrie was het volume van de gemiddelde dagomzet met een groei van 15 procent positief, maar in de chemische industrie (ruim 1,5 procent) en in de rubber- en kunststofindustrie (1 procent) was de groei van het omzetvolume meer bescheiden.

Ook hogere orderontvangsten in oktober

De waarde van de orderontvangst in de chemische industrie is al bijna twee jaar elke maand hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. Ook in oktober 2005 was dit het geval. Toen was de waarde van de ontvangen orders bijna 4,5 procent hoger dan in de overeenkomstige maand van 2004.

Prijzen blijven stijgen

Vanwege de fors hogere prijs van ruwe olie lagen de import- en verbruiksprijzen in oktober respectievelijk 19 en 18 procent hoger dan in de dezelfde maand een jaar eerder. Zowel de importprijs als de verbruiksprijs waren in alle geledingen van de branche hoger, maar in de aardolie-industrie zijn ze beiden met meer dan 25 procent toegenomen.

De afzetprijzen in de aardolie-, chemische- rubber- en kunststofindustrie waren in oktober van dit jaar 13 procent hoger dan oktober 2004 en daarmee zijn de gestegen kosten slechts gedeeltelijk doorberekend. De toename van de afzetprijs was op de binnenlandse en de buitenlandse markt van vergelijkbare omvang. Vooral in de aardolie-industrie namen de afzetprijzen met 25 procent fors toe. In de chemische industrie (7 procent) en in de rubber- en kunststofindustrie (bijna 3,5 procent) was de toename van de afzetprijzen meer bescheiden.

Productie groeit in oktober

Het volume van de gemiddelde dagproductie was in oktober 2005 ruim 3,5 procent groter dan dat van oktober een jaar eerder. Vanaf 1999 tot augustus 2004 was de productie elke maand groter dan het jaar daaraan voorafgaand. Dit beeld veranderde in augustus 2004 toen minder werd geproduceerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. In de maanden daarna heeft deze trend zich voortgezet tot in juli en augustus 2005 een licht herstel van het productievolume weer zichtbaar was. Zowel in juli als augustus van dit jaar was de productie in die maanden bijna 1 procent groter dan in dezelfde maanden van 2004. Maar vooral in september 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie met ruim 7 procent opvallend groter dan in september van het voorgaande jaar. De positieve ontwikkelingen van het productievolume in juli, augustus en september hebben er toe geleid dat de productie in het derde kwartaal 3 procent groter is dan in het derde kwartaal van 2004.

Bruto toegevoegde waarde groter in het derde kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie is in het derde kwartaal van 2005 bijna 3 procent groter dan in het derde kwartaal van 2004. Het jaar 2005 kende geen goede start, want in het eerste kwartaal van 2005 daalde het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met ruim 5,5 procent. In het tweede kwartaal daalde het volume eveneens en wel met ruim 3 procent. In 2004 was er echter nog sprake van een gemiddelde stijging van het volume van de bruto toegevoegde waarde met een kleine 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– oktober 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (oktober 2002– oktober 2005)