Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische- rubber- en kunststofindustrie heeft ook in augustus 2005 weer meer omgezet dan in dezelfde maand van 2004. De toename van de omzet is het gevolg van hogere afzetprijzen en een groter aantal werkdagen. Ook de waarde van de orderontvangst was hoger. Het volume van de gemiddelde dagproductie bleef in augustus nagenoeg stabiel. In het tweede kwartaal van 2005 was het volume van de bruto toegevoegde waarde kleiner dan het vergelijkbare kwartaal van het voorgaande jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(augustus 2005 t.o.v. augustus 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet stijgt fors in augustus

Al sinds januari 2004 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie elke maand meer omgezet dan dezelfde maand een jaar eerder. Dankzij een werkdag meer en hogere afzetprijzen is de omzet 20 procent hoger dan in augustus 2004. Wordt het werkdag- en het prijseffect verrekend, dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet gelijk was aan dat van augustus 2004.

De positieve omzetresultaten werden vooral binnen onze landsgrenzen gerealiseerd. In augustus 2005 was de binnenlandse omzet ruim 30 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagomzet op de thuismarkt kwam 11 procent groter uit. Hoewel de omzet op de buitenlandse markt ruim 14 procent hoger was, kwam het volume van de gemiddelde dagomzet bijna 6 procent kleiner uit.
Van de drie onderliggende bedrijfstakken groeide alleen in de aardolie-industrie het volume van de gemiddelde dagomzet en wel met ruim 5 procent. In de chemische en rubber- en kunststofindustrie bleef het omzetvolume stabiel.

Ook hogere orderontvangsten in augustus

De waarde van de orderontvangst in de chemische industrie is al meer dan anderhalf jaar hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. Ook in augustus 2005 was dit het geval. In deze maand was de waarde van de orderontvangsten 16 procent hoger dan in augustus 2004.

Prijzen blijven stijgen

Vanwege de buitensporig hoge prijs van ruwe olie lagen de verbruiksprijzen in augustus 25 procent hoger dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. De verbruiksprijs was in alle geledingen van de branche hoger maar in de aardolie-industrie zijn de prijzen het meest gestegen. In deze bedrijfstak namen de verbruiksprijzen met 35 procent toe.
De afzetprijzen in de branche waren in augustus van dit jaar 15 procent hoger en daarmee konden de gestegen kosten slechts gedeeltelijk worden doorberekend. Op de buitenlandse markt was de afzetprijs 16 procent hoger en in eigen land was het niveau van de afzetprijs 13 procent hoger dan in augustus 2004.

Productie stabiel in augustus

In augustus 2005 bleef het volume van de gemiddelde dagproductie op nagenoeg gelijk niveau aan dat van augustus vorig jaar. Toch lijkt de negatieve trend te zijn doorbroken, want in juli 2005 groeide het volume van de gemiddelde dagproductie met ruim 0,5 procent. In de periode van augustus 2004 tot en met juni 2005 was het productievolume nagenoeg iedere maand kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Bruto toegevoegde waarde lager in het tweede kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie is in het tweede kwartaal van 2005 ruim 3 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2004. Daarmee kent 2005 geen goede start. In het eerste kwartaal van 2005 daalde het volume van de bruto toegevoegde waarde nog met ruim 5,5 procent. In 2004 was er echter nog sprake van een gemiddelde stijging van het volume van de bruto toegevoegde waarde met een kleine 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (augustus 2002– augustus 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (augustus 2002– augustus 2005)