Concentratie allochtonen toegenomen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005